Välkommen till Zürich International School

Välkommen till Zürich International School (ZIS) där 1500 studenter lär och utvecklar sig i en utfordrande skolmiljö som är både berikande och multikulturell. ZIS består av fyra olika skolområden som samlat huserar över 55 nationaliteter och 40 olika modersmål. ZIS, som grundades 1963, firade 50 års jubileum under skolåret 2013/14 och har en välförankrad historik med framstående pedagogik i Zürich området.  

Lära, Vårda, Utfordra, Leda är hörnstenarna i ZIS mission och filosofi.

Vi anser att dessa principer:

 • Definierar våra pedagogiska åtaganden så väl som de ambitioner vi har på våra elevers vägnar. De är avhängiga av varandra och lika värdefulla.
 • Förbereder barnet i sin helhet så att eleverna får en positiv tillgång till framtiden med de nödvändiga färdigheterna som gör dem till framgångsrika ledare, risktagare och nyskapare.
 • Ger strukturer till djärvt ledarskap för att kunna utfordra sådant som tas förgivet och lär oss att kunna tjäna, räcka ut efter och bry sig om dem som är mindre lyckligt lottade.
 • Manar oss till att utfordra vedertagna antagningar eller tankemönster med mindre man först har ägnat sig åt en ingående studie.
 • Är grundläggande för utbildning i en turbulent och utfordrande tid som samtidigt ger betydelsefulla möjligheter till en varaktig förändring.

Vad gör ZIS unikt?

 • ZIS är den äldsta ackrediterade internationella skolan i Zürich området.
 • ZIS erbjuder en stor skolas möjligheter i små lärogrupper.
 • ZIS studenter är ofta antagna till de främsta universitet världen över.
 • ZIS har över 250 anställda med hög utbildning och lång arbetserfarenhet.
 • ZIS gör sitt yttersta för att möta varje enskild elevs inlärningsbehov samt att främja utvecklingen för individuell inlärning
 • ZIS föräldrar har en framträdande roll i skolans gemenskap där de fungerar som ledsagare i barnens utbildning.
 • ZIS har en aktiv föräldragrupp (Parents’ Association, PA) vilket bidrar till den varma och välkomnande miljö som kännetecknar skolan.

Hur kan jag få mer information om ZIS?

 • Planera in ett besök till en av våra fyra skolområden som alla är nära och lättillgängliga från Zürich.
 • Tala med elever, föräldrar, lärare och administratörer.
 • Och viktigaste av allt, har du frågor så hör av er till oss, vi vill gärna veta hur vi på bästa sätt kan hjälpa till!

Jag ser fram emot att hälsa dig och hela familjen välkomna till ZIS.

Dr. Jeff Paulson, Rektor på ZIS

Dr. Jeff Paulson
ZIS Director
director@zis.ch

News

Congratulations to the 134 students who graduated from ZIS at a special ceremony at the Upper School.
ZIS students achieved excellent results in math, reading and writing in an internationally-recognized assessment, gaining better results in all categories when compared to averages for other schools.
Service is an important part of the ZIS program. Students and teachers who took part in a service trip to a school in Ghana reflect on the experience and the impact it had on them.

About Us

With more than 1,450 students at four unique campuses, ZIS offers an extensive educational program with all the benefits of size but the intimacy of smaller settings.

 

Admissions

We know that choosing the right school is one of the most important decisions you can make for your child. Our Admissions Team is here to help and guide you through the process.

 

Learning at ZIS

At ZIS we recognize the unique and diverse nature of our students. That’s why accommodating the individual learning needs of each and every student remains our highest priority.

 

Student Life

Co-curricular activities challenge our students’ personal, social and physical development and encourage a greater passion for learning. Opportunities range from the arts to sports to outreach and service work and beyond.

 

Campuses

ZIS has four unique campuses offering a personal experience to each of our students. Whether it is an old villa or one of our modern buildings, ZIS offers an age-appropriate environment for your child’s learning.

 

Community

The ZIS community extends beyond our students and includes ZIS families, alumni, faculty and staff, corporate partners, neighbors and friends.

 

Alumni

Once a member of our community, always a part of our family around the world! Our alumni include former students, former parents and former faculty and staff. At ZIS we welcome our alumni’s engagement and strive to help you stay connected with your ZIS.

 

Community Portal Login:

ZIS Social Media Page

View Our Social Media Page

Twitter, Facebook, YouTube

Contact Us

Directory

Admissions - Prospective Families
+41 (0) 58 750 2531
admissions@zis.ch
view map »

Main Office
+41 (0) 58 750 2500
zis@zis.ch
view map »

Early Chlldhood Center
+41 (0) 58 750 2250
view map »

Lower School, Wadenswil Campus
+41 (0) 58 750 2200
view map »

Middle School, Kilchberg Campus
+41 (0) 58 750 2300
view map »

Upper School
+41 (0) 58 750 2400
view map »

 

powered by finalsite